Datos do establecemento

Nome do establecemento:

Enderezo:

Teléfono:

Correo-e:

Día/s de peche semanal:

Horario de apertura ao público:

Horario do servizo de tapas (mínimo obrigatorio):
De 12.00 a 16.00 e de 19.00 a 23.30 horas

Datos para a emisión da factura

Nome e apelidos / Nome fiscal:

NIF / CIF:

Teléfono / móbil:

Enderezo:

Modalidade ou modalidades nas que concursa:

Tapa tradicionalTapa creativaCóctel

A cota de inscrición é de 55,00 euros por local (IVE incluído) que se aboará mediante ingreso ou transferencia bancaria á conta corrente de titularidade de TURISMO DE PONTEVEDRA S.A. na entidade ABANCA e con número ES73-2080-5401-5530-4019-0042, indicando no concepto: PONTEDETAPAS + Nome do establecemento. Non se fará efectiva ningunha inscrición que non se acompañe do xustificante do pagamento da cota.

Xuntar o xustificante do pagamento da cota.

Como representante do establecemento que presenta a súa inscrición en Pontedetapas 2017, declaro coñecer e aceptar as bases de participación neste concurso de tapas.

Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, acepto que estes datos sexan tratados de xeito confidencial, unicamente para a finalidade para a que son solicitados, e incorporados aos ficheiros do Concello de Pontevedra. En calquera momento poderase exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito no Rexistro Xeral do Concello.

Descargar as bases de Pontedetapas 2017 Descargar o formulario de inscrición           

Os establecementos interesados en participar en Pontedetapas 2017 deberán inscribirse entre o 29 de setembro e o 6 de outubro. A cota de inscrición é de 55,00 euros por local (IVE incluído) que se aboará mediante ingreso ou transferencia bancaria á conta corrente que figura nas bases do concurso. Non se fará efectiva ningunha inscrición que non se acompañe do xustificante do pagamento da cota.

O formulario de inscrición tamén pode enviarse ao correo-e info@pontedetapas.eu ou levarse persoalmente á oficina municipal de Turismo de Pontevedra:
Casa da Luz. Praza da Verdura s/n
36002, Pontevedra
Tel. (+34) 986 090 890 | Fax (+34) 986 108 009
Horario: de luns a sábado, de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 19.00 horas; domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Para a atención e comunicación directa cos establecementos participantes, resolver calquera incidencia ou aclarar detalles poden dirixirse á oficina técnica do concurso:
Trisquelia Comunicación
Rúa de García Camba núm. 4 4ºB
36001 Pontevedra
Tel. (+34) 986 101 323 / 669 459 453
info@trisquelia.com
Horario: de luns a xoves, de 10.00 a 14.00 e de 18.00 a 20.00 horas; venres, de 10.00 a 14.00 horas.