Datos do establecemento

  Nome do establecemento:

  Enderezo:

  Teléfono:

  Correo-e:

  Día/s de peche semanal:

  Horario do servizo de tapas:

  Teña en conta o horario do servizo de tapas mínimo obrigatorio:
  Desde a hora de apertura da cociña do local, ata as 14.30 horas (pola mañá);
  e desde a hora de apertura da cociña ata as 22.30 horas (pola noite)


  Datos para a emisión da factura

  Nome e apelidos / Nome fiscal:

  NIF:

  Teléfono / móbil:

  Enderezo:


  Modalidade ou modalidades nas que concursa:

  Tapa tradicionalTapa creativaCóctel

  Tamén quero optar ao Premio Maridaxe Mahou

  Independentemente da modalidade na que concursa, este premio consiste en maridar a tapa a concurso on calquera das referencias Mahou

  A cota de inscrición é de 55,00 euros por local (IVE incluído) que se aboará mediante ingreso ou transferencia bancaria á conta corrente de titularidade de TURISMO DE PONTEVEDRA S.A. na entidade ABANCA e con número ES73-2080-5401-5530-4019-0042, indicando no concepto: PONTEDETAPAS + Nome do establecemento. Non se fará efectiva ningunha inscrición que non se acompañe do xustificante do pagamento da cota.

  Xuntar o xustificante do pagamento da cota.


  Como representante do establecemento que presenta a súa inscrición en Pontedetapas 2018, declaro coñecer e aceptar as bases de participación neste concurso de tapas.

  Conforme ao Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril relativo á protección das persoas físicas, consinto e autorizo ao Concello de Pontevedra a recoller os meus datos para que sexan tratados de xeito confidencial, unicamente para a finalidade para a que son solicitados. En calquera momento poderase exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito a info@pontedetapas.eu.

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A SÚA PROTECCIÓN DE DATOS:
  Responsable: Concurso Pontedetapas - Concello de Pontevedra.
  Propósito: Inscrición e xestión da súa participación no concurso Pontedetapas.
  Lexitimación: Consentimento do interesado.
  Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, agás obriga legal.
  Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir los datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.
  Información adicional: Podes consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos na páxina de política de privacidade.
  Calquera persoa pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

  Descargar as bases de Pontedetapas 2019

  Descargar o formulario de inscrición 2019

   

  Os establecementos interesados en participar en Pontedetapas 2019 poden inscribirse ata o venres 11 de outubro. A cota de inscrición é de 55,00 euros por local (IVE incluído) que se aboará mediante ingreso ou transferencia bancaria á conta corrente que figura nas bases do concurso. Non se fará efectiva ningunha inscrición que non se acompañe do xustificante do pagamento da cota.

  O formulario de inscrición tamén pode enviarse ao correo-e info@pontedetapas.eu ou levarse persoalmente á oficina municipal de Turismo de Pontevedra:
  Casa da Luz. Praza da Verdura s/n
  36002, Pontevedra
  Tel. (+34) 986 090 890 | Fax (+34) 986 108 009
  Horario: de luns a sábado, de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 19.00 horas; domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

  Para a atención e comunicación directa cos establecementos participantes, resolver calquera incidencia ou aclarar detalles poden dirixirse á oficina técnica do concurso:
  Trisquelia Comunicación
  Rúa de García Camba núm. 4 4ºB
  36001 Pontevedra
  Tel. (+34) 986 101 323 / 669 459 453
  info@trisquelia.com
  Horario: de luns a xoves, de 10.00 a 14.00 e de 18.00 a 20.00 horas; venres, de 10.00 a 14.00 horas.