Datos do establecemento

Nome do establecemento:

Enderezo:

Teléfono:

Correo-e:

Día/s de peche semanal:

Horario de apertura ao público:

Horario do servizo de tapas (mínimo obrigatorio):
Desde a hora de apertura da cociña do local, ata as 14.30 horas (pola mañá);
e desde a hora de apertura da cociña ata as 22.30 horas (pola noite)


Datos para a emisión da factura

Nome e apelidos / Nome fiscal:

NIF / CIF:

Teléfono / móbil:

Enderezo:


Modalidade ou modalidades nas que concursa:

Tapa tradicionalTapa creativaCóctel

Tamén, na Maridaxe Mahou


A cota de inscrición é de 55,00 euros por local (IVE incluído) que se aboará mediante ingreso ou transferencia bancaria á conta corrente de titularidade de TURISMO DE PONTEVEDRA S.A. na entidade ABANCA e con número ES73-2080-5401-5530-4019-0042, indicando no concepto: PONTEDETAPAS + Nome do establecemento. Non se fará efectiva ningunha inscrición que non se acompañe do xustificante do pagamento da cota.

Xuntar o xustificante do pagamento da cota.


Como representante do establecemento que presenta a súa inscrición en Pontedetapas 2018, declaro coñecer e aceptar as bases de participación neste concurso de tapas.

Conforme ao Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril relativo á protección das persoas físicas, consinto e autorizo ao Concello de Pontevedra a recoller os meus datos para que sexan tratados de xeito confidencial, unicamente para a finalidade para a que son solicitados. En calquera momento poderase exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito a info@pontedetapas.eu.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A SÚA PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Concurso Pontedetapas - Concello de Pontevedra.
Propósito: Inscrición e xestión da súa participación no concurso Pontedetapas.
Lexitimación: Consentimento do interesado.
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, agás obriga legal.
Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir los datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.
Información adicional: Podes consultar a información adicional e detallada sobre protección de datos na páxina de política de privacidade.
Calquera persoa pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Descargar as bases de Pontedetapas 2018

Descargar o formulario de inscrición 2018

 

Os establecementos interesados en participar en Pontedetapas 2018deberán inscribirse entre o 29 de setembro e o 6 de outubro. A cota de inscrición é de 55,00 euros por local (IVE incluído) que se aboará mediante ingreso ou transferencia bancaria á conta corrente que figura nas bases do concurso. Non se fará efectiva ningunha inscrición que non se acompañe do xustificante do pagamento da cota.

O formulario de inscrición tamén pode enviarse ao correo-e info@pontedetapas.eu ou levarse persoalmente á oficina municipal de Turismo de Pontevedra:
Casa da Luz. Praza da Verdura s/n
36002, Pontevedra
Tel. (+34) 986 090 890 | Fax (+34) 986 108 009
Horario: de luns a sábado, de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 19.00 horas; domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Para a atención e comunicación directa cos establecementos participantes, resolver calquera incidencia ou aclarar detalles poden dirixirse á oficina técnica do concurso:
Trisquelia Comunicación
Rúa de García Camba núm. 4 4ºB
36001 Pontevedra
Tel. (+34) 986 101 323 / 669 459 453
info@trisquelia.com
Horario: de luns a xoves, de 10.00 a 14.00 e de 18.00 a 20.00 horas; venres, de 10.00 a 14.00 horas.